Stora Kils Hembygdsförenings hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning, som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer på Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida www.imy.se.

För att kunna tillhandahålla medlemskap sparar vi i vårt digitala medlemsregister följande personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, epost-adress, kön och inträdesår. Personnummer registreras ej. Uppgifterna används för administration av medlemmarna och för utskick av information, kallelser och upprop. Du har rätt att få ett registerutdrag. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Uppgifterna sparas så länge du är medlem i föreningen – därefter raderas de. Detta gäller också eventuella registeruppgifter i pappersform.

Har du frågor eller synpunkter kontakta vår förening via epost.

 

Stora Kils Hembygdsförening

Runnevålsvägen 25

665 33 Kil

Epost: kilshembygdsgard@telia.com

Jörgen Magnusson (registeransvarig) telefon 072 214 92 75